M-Power

Tiedon helppo esilletuonti näyttäviin graafeihin

M-Powerilla taulukoiden ja graafien esilletuonti, sekä tietojen muokkaus on helppoa ja vaivatonta.

Informaation nopea haku

Kertaluonteiseen tilanteeseen tarvittavan informaation haku, esim. edellisen vuoden puhelinkulut, on yksinkertaista.

Tietojen vienti

Aineistosta saa suoraan Office raportteihin (Word, Excel, Power Point) numeerisia ja graafisia tietoja.

Tiedon turvallinen säilytys

M-Power -ohjelmiston vahva salaustaso takaa tietojesi turvallisen säilytyksen.

M-Power on yrityssuunnitteluohjelmisto, navigaattori, jonka avulla saat yrityksellesi realistiset tuloslaskelmaennusteet koko tilikaudelle. Tämän realistisen reitin asettamiisi tavoitteisiin M-power suunnittelee laskentamoottorillaan yhdistämällä kirjanpidon historiatiedot käyttäjän tulevaisuusarvioihin.

Autopilotti

M-power on työkalu, autopilotti, joka auttaa johtajaa tekemään tarvittaessa nopeita ratkaisuja, välittömiä suunnanmuutoksia. Näet reaaliajassa heikotkin signaalit ja erilaisten muutosvaihtoehtojen vaikutuksen reittiin ja päämäärään.

M-Powerilla tapahtuu tiedonsiirto kirjanpidosta, soft-tiedon käsittely, heikkojen signaalien systemaattinen haku ja graafinen simulointi. Ohjelmassa on faktatilikartta, reaalisuusanalyysi, tunnuslukueditori, kuukausi-, osavuosi ja vuosituloslaskelman ennuste- ja analyysiraportti sekä MS-Officen kautta tapahtuva vapaamuotoinen raportointi.

Business Intelligence

M-Power tuottaa yrityksen liiketoimintatietojen hallintaan, Business Intelligence, tarvittavat palvelut. Sen tietovirta, tietojen prosessointi ja raportointi on suunniteltu BI käyttöön. M-Power toimii suoraviivaisesti kattaen tärkeimmät Business Intelligence toiminnot. Sen avulla tiedon kokoaminen ja tunnuslukujen luominen on helppoa.

M-Power on helppokäyttöinen, monipuolinen ja vuorovaikutteinen.

Budjetin toteutuman seuranta ja vertailu on mahdollista usealle tilikaudelle eteen- ja taaksepäin.

Faktatietojen mukaanottaminen taloustietojen analysointiin on helppoa ja tehokasta.

M-Power ei sido ennaltamäärättyihin kaavoihin vaan sopeutuu joustavasti kulloiseenkin tarpeeseen.