M-Power

M-Power on yrityssuunnitteluohjelmisto, navigaattori, jonka avulla saat yrityksellesi realistiset tuloslaskelmaennusteet koko tilikaudelle. Tämän realistisen reitin asettamiisi tavoitteisiin M-power suunnittelee laskentamoottorillaan yhdistämällä kirjanpidon historiatiedot käyttäjän tulevaisuusarvioihin.

M-power on työkalu, autopilotti, joka auttaa johtajaa tekemään tarvittaessa nopeita ratkaisuja, välittömiä suunnanmuutoksia. Näet reaaliajassa heikotkin signaalit ja erilaisten muutosvaihtoehtojen vaikutuksen reittiin ja päämäärään.

M-Powerilla tapahtuu tiedonsiirto kirjanpidosta, soft-tiedon käsittely, heikkojen signaalien systemaattinen haku ja graafinen simulointi. Ohjelmassa on faktatilikartta, reaalisuusanalyysi, tunnuslukueditori, kuukausi-, osavuosi ja vuosituloslaskelman ennuste- ja analyysiraportti sekä MS-Officen kautta tapahtuva vapaamuotoinen raportointi.

M-Power tuottaa yrityksen liiketoimintatietojen hallintaan, Business Intelligence, tarvittavat palvelut. Sen tietovirta, tietojen prosessointi ja raportointi on suunniteltu BI käyttöön. M-Power toimii suoraviivaisesti kattaen tärkeimmät Business Intelligence toiminnot. Sen avulla tiedon kokoaminen ja tunnuslukujen luominen on helppoa.

M-Power ohjelmiston ehdottomia voimia ovat helppokäyttöisyys, monipuolisuus ja vuorovaikutteisuus. Tarvittava tieto saadaan nopeasti ja vaivattomasti näkyville numeeristen taulukoiden ja useiden erilaisten graafien muodossa. Kertaluonteiseen tilanteeseen tarvittavan informaation haku, esim. edellisen vuoden puhelinkulut, on yksinkertaista. Tietojen käsittelyä nopeuttaa mahdollisuus muokata valmiita graafeja. Budjetin toteutuman seuranta ja vertailu on mahdollista usealle tilikaudelle eteen- ja taaksepäin. Faktatietojen mukaanottaminen taloustietojen analysointiin on helppoa ja tehokasta. M-Power ei sido ennaltamäärättyihin kaavoihin vaan sopeutuu joustavasti kulloiseenkin tarpeeseen. Aineistosta saa suoraan Office raportteihin (Word, Excel, Power Point) numeerisia ja graafisia tietoja.